Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elever läser i biblioteket

Elever läser

Biblioteket

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Lust att läsa, läslust!

För att stimulera läsning och för att främja ett kunskapssökande arbetssätt har vi ett modernt och välutrustat bibliotek. Goda läsvanor är grundläggande för att läsa för sitt nöje, för att få nya kunskaper och för att ta till sig information. Redan i förskolan läggs grunden genom ett språkutvecklande arbete. Vi följer noga upp elevernas läsutveckling och arbetar med TIL (en intensivläsningsmetod) då det behövs.

Publicerad: 26 februari 2019