Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Olweusarbetet på Rösjöskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Rösjöskolans soltimmar

För att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling arbetar vi med Olweusprogrammet. Programmet har använts med klart positivt resultat i ett stort antal skolor och är baserat på många års forskning av professor Dan Olweus. 

Tyngdpunkten ligger på förebyggande insatser och på de vuxnas ansvar. Eleverna har regelbundet träffar, Soltimmar, som på olika sätt behandlar  Olweus-programmets fyra regler:

  • vi ska inte mobba andra
  • vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
  • vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma
  • om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan

Läs mer om Rösjöskolans arbete mot mobbing.

Publicerad: 10 maj 2019