Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Systematiskt kvalitetsarbete

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Rösjöskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete genom planering, uppföljning och utveckling. Alla delar av skolan, från skolledning till lärare och övrig personal, elever och föräldrar är involverade i processen.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen skriver vi ned skolans prioriterade mål, hur vi ska arbeta för att nå dem och hur de ska utvärderas. Planen revideras varje läsår och ska ses som ett resultat av det föregående årets uppföljnings- och utvärderingsarbete. I skolans kvalitetsredovisning följer vi upp verksamheten under läsåret, utvärderar och analyserar utfall och resultat.

Kvalitetsredovisning

I skolans kvalitetsredovisning följer vi upp skolans verksamhet under läsåret, utvärderar och analyserar utfall och resultat.

 Mer om kvalitet och utveckling i grundskolan

 

Publicerad: 9 mars 2018