Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elev

Elevhälsan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Jessica Landgraff

Rösjöskolan

Skolsköterska

Ribbingsväg 22

192 52 Sollentuna

08-579 23254/707

Jero Mirman

Rösjöskolan

Skolläkare

Ribbingsväg 22

192 52 Sollentuna

Ann-Cathrine Biverstrand

Rösjöskolan

Skolpsykolog

Sollentuna

Karin Durelius

Rösjöskolan

Kurator

Ribbingsväg 22

192 52 Sollentuna

08-579 23 029

Maria Andrén

Rösjöskolan

Specialpedagog

Ribbingsväg 22

192 52 Sollentuna

08-579 23 091

Maria Livåg

Rösjöskolan

Speciallärare

Ribbibgsväg 22

192 52 Sollentuna

Elevhälsan på skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För oss är det en självklarhet att hälsa och lärande går hand i hand.

Till elevernas och personalens stöd finns ett elevhälsoteam med skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och skolledare. Även hos lärare och övrig pedagogisk personal finns det finns stor kompetens om elevhälsa. Några nyckelpersoner är:  

  • Jessica Landgraff, Skolsköterska skolsköterska, arbetar med socialmedicinsk inriktning med hänsyn till skolans fysiska och psykosociala miljö genom att fungera som informatör, stödperson och rådgivare utifrån medicinsk kompetens till elever, personal och föräldrar. Skolsköterskan erbjuder och utför vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella vaccinationsprogram. Hjälper till att förhindra smittspridning enligt Smittskyddslagen samt undersöker, bedömer, behandlar elever och vid behov hänvisar vidare.
  • Ann-Cathrine Biverstrand, skolpsykolog, arbetar på Rösjöskolan vissa dagar i veckan. Arbetet består i att ge personal handledning och konsultation, hålla utbildning samt ge elev- och föräldrastöd.
  • Jero Mirman, skolläkare, har mottagning en gång i månaden. Kontakt sker via skolsköterskan.
  • Karin Durelius, kurator, arbetar både i den psykosociala miljön i skolan men även på individ- och gruppnivå för att uppmärksamma om någon mår dåligt. Det är viktigt att tidigt fånga upp barn som av olika anledningar har det jobbigt så att de får rätt stöd.

Elevhälsan är kostnadsfri och alla har tystnadsplikt. Om du eller ditt barn inte vill att något ska föras vidare så respekterar vi alltid detta.

Läs mer om extra anpassning och särskiltstöd

Läs mer om elevhälsa

Publicerad: 15 februari 2019