Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Nyheter

Nyheter på Rösjöskolan

 

Första skoldagen

Skolstart på måndag 20 augusti 08.30 med samling i respektive klassrum.

Rektors tal 09.00

Lunch kommer att serveras. Dagen avslutas 12.00 alternativt efter lunch beroende på lunchtid.
Fritids öppet sedan för de som är inskrivna där.

Skoltider

Skolan börjar 08.00 varje skoldag. (för en del elever med skolskjuts sker anpassningar av tiden, men med bibehållen garanterad undervisningstid)

Skoldagen slutar tidigast 14.00 och vanligtvis senast 14.30.

Yngre elever slutar oftast lite tidigare och äldre lite senare, exempelvis lågstadiet 14.00 och mellanstadiet 14.30. Schema för just ditt barns klass kommer du att erhålla från klassens mentor.

Årets fyra första veckor kommer ha ett speciellt upplägg och kallas ”relationsveckor”, där vi skapar förutsättningar för att eleverna under året skall lära sig så mycket som möjligt, ha bra studiero, trivas och må bra.

INBJUDAN – välj den dag som passar Dig

Informationsmöten i skolans matsal.

Samma information ges vid tre olika tillfällen för att du som vårdnadshavare skall ha möjlighet hitta en tid som fungerar för just dig:

 

-       Måndag 20/8 17.00-18.00

-       Onsdag 22/8 18.00-19.00

-       Torsdag 23/8 18.00-19.00

 

Vid dessa möten informerar vi om satsningar vi gör i höst för att ge våra elever bästa möjliga trygghet, studiero och lärmiljö. En viktig del i denna satsning handlar om något som kallas ”PAX i skolan” och som vi gärna berättar mer om för er. Vi från skolan tillsammans med er vårdnadshavare kan här göra mycket för att ge eleverna riktigt bra förutsättningar att lyckas.

 

Föräldraråd

I våras provade vi med att ha föräldraråd som var öppet för alla vårdnadshavare som önskade delta. Det kommer vi att fortsätta med det här läsåret. Möten genomförs som frukostmöten i skolans matsal. Möten kommer ofta att ha ett tema och innehålla en föreläsning om aktuellt tema.

 

Under veckorna 36-37 kommer alla klasser att ha ett föräldramöte. Vid det mötet utser samtliga klasser representant till föräldrarådet. Så ordinarie föräldraråd finns kvar fastän möten blir öppna också för andra vårdnadshavare som önskar delta.

 

Under läsåret genomförs sex föräldraråd, som samtliga genomförs 08.15-09.15:

1)    Tisdag 2/10

2)    Torsdag 8/11

3)    Måndag 10/12

4)    Fredag 8/2

5)    Onsdag 13/3

6)    Måndag 29/4