Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Infomentor hub

Infomentor hub

Sjukanmälan/InfoMentor skolplattformen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Rösjöskolans förskola
Kaplansbacken 4
192 52 Sollentuna
08-579 225 95

Vi använder InfoMentor som skolplattform för att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och skola. Om en elev är sjuk ska hen sjukanmälas till skolan. Detta ska ske innan klockan 8.00 via skolplatformen. Du kan logga in med e-legitimation eller användarnamn och lösenord. 

Inloggning - InfoMentor

Om inloggningen misslyckas så kan du sjukanmäla eleven till vår reception på telefonnummer 08-594 96 701 där lämnar du ett meddelande på telefonsvararen med namn och klass på eleven. Är en elev inte närvarande på skolan och vi inte har fått en frånvaroanmälan så  ringer personalen hem till vårdnadshavaren innan förmiddagsrasten. Var därför noga med att frånvaroanmäla ert barn innan kl 8.00.

Ska någon annan än vårdnadshavare hämta barnet, så måste vårdnadshavaren lämna ett skriftlig medgivande om barnet får gå hem själv eller tillsammans med en kompis. Vi skickar alltid med en sådan blankett som ska fyllas i och lämnas in vid terminsstart.
I InfoMentor följer du ditt barns skolresultat via plattformen men även det dagliga skolarbetet. Du ser både hemuppgifter och pågående skolprojekt, du kan också del av skolresultat och lärarens bedömningar.

 Har du frågor om Skolplattformen InfoMentor kontaktar du oss på info@rosjoskolan.se

Läs mer om skolplikt och frånvaro