Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre

Modersmålsundervisning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Centrum för Integration och Flerspråkighet Sollentuna (CIFS) ansvarar för Modersmålsundervisningen i Sollentuna. Anmälan av nya elever görs till CIFS på särskild anmälningsblankett.

I undervisningen av ämnet modersmål får eleven utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid. 

Ansökningsförfarande

För att säkerställa en plats i undervisningsgrupp ska vårdnadshavaren skicka in ansökan med båda vårdnadshavarnas underskrifter så att den är CIFS tillhanda senast den 1 april. Detta gäller enbart nya elever som inte har deltagit i undervisningen tidigare. Övriga elever förs över automatiskt till påföljande läsår om inte uppsägning görs.

 

Läs mer om modersmål och hur du ansöker.

Publicerad: 7 oktober 2019