Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sfi

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Sfi, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål.

Du lär dig att tala,  läsa och skriva på svenska. Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, om arbetslivet i Sverige och svensk kultur. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Here you can read about sfi, Swedish for Immigrants, in English

Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen i Sollentuna har du: 

  • Från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • Om du har personnummer och är folkbokförd i Sollentuna kommun
  • Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska
  • Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Sollentuna. Ta med pass (för att visa medborgarskap)

Är du 16-19 år och utan en avslutad utländsk gymnasieutbildning ska du i första hand vända dig till Rudbecksskolan i Sollentuna.

SFI ANSÖKAN
Du ansöker till sfi genom att besöka vår Drop-in på Turebergsvägen 1B, plan 3. Se våra öppettider härNär du ansökt till sfi kommer du att bli placerad i en kurs utifrån din utbildningsbakgrund. Den skola du valt kommer att kontakta dig inom två veckor, via e-post eller sms. Skolan kommer att meddela dig vilken dag och vilken tid du ska börja på sfi. Om du behöver studie- och yrkesvägledning eller har frågor kan du kontakta den skola du valt eller Kunskapsparken på telefonnummer 08-579 220 01.

Du kan läsa sfi på för- eller eftermiddagar, kvällstid, lördagar samt på distans. På Skolverkets webbplats hittar du kursplanen för sfi. Har du frågor om sfi kan du kontakta Håkan Lindahl utbildningsledare för sfi. 

Språkpraktik
Under tiden du studerar på sfi har du också möjlighet att göra språkpraktik på ett företag. Du kan träna din svenska under praktiken eller lära dig mer om svensk arbetsmarknad och arbetsliv. Du kan varva dina sfi-studier med praktik under en tid. Prata med din skola om du är intresserad av praktik.

Prövning i kurs på sfi
För dig som redan har goda kunskaper i svenska  men som saknar betyg i sfi, finns möjligheten att göra en prövning hos någon av våra sfi-skolor. En prövning är en skriftlig och muntlig examination på en hel sfi kurs och innebär att du på egen hand läser in hela kursen enligt kursplanen. Du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Är du intresserad av att göra en prövning? Kontakta någon av våra sfi-skolor så berättar de mer.

Studieekonomi
Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier. Du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med introduktionsersättning. Du som får annan ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller a-kassan, måste prata med din handläggare innan du börjar studera.

Utländsk utbildning
Om du har en avslutad gymnasieutbildning eller en akademisk utbildning från ditt hemland kan du validera din utbildning under tiden du läser på sfi. Besök UHR (Universitets- och högskolerådet) för mer information.

Du kan också välja att läsa sfi på en Folkhögskola
Du gör ansökan hos den Folkhögskola du vill studera på. Skicka sen ansökan till Kunskapsparken för godkännande. Klicka här så kommer du till en sida med alla Folkhögskolor i Sverige.  

Sfx - svenska för yrkesutbildade
Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika yrkesområden, t.ex. Läkare, Ingenjörer, jurister, hantverkare och bussförare. Läs mer på Sfx- webbplats om utbildningarna. Där finns också ansökningsblankett.

Om du bor i Sollentuna men vill studera i en annan kommun
Om du är folkbokförd i Sollentuna kommun men vill studera i en annan kommun ska du ansöka i den kommun du vill studera i. Efter att du har gjort ansökan måste du skicka den till din Sollentuna kommun, Kunskapsparken Turebergsvägen 1B, 191 47 Sollentuna. I ansökan behöver du tala om varför du vill studera i en annan kommun, till exempel om du arbetar i en annan kommun.

Om du bor i en annan kommun men vill studera sfi i Sollentuna kommun
Om du bor i en annan kommun än Sollentuna kommun ska du använda blanketten "Ansökan till sfi - sökande från annan kommun". Fyll i blanketten och skicka den till din hemkommun. Din hemkommun beslutar om du kan studera i Sollentuna eller inte.

Träna din svenska på internet
Här finns länkar till sidor på internet där du kan träna din svenska.

Publicerad: 20 februari 2019