Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Komvux och Lärvux

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Vad är Komvux och Lärvux?

Kommunal vuxenutbildning 
Den kommunala vuxenutbildningen omfattar svenska för invandrare, grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Den är till för dig som behöver komplettera din utbildning. 

Fram till dess man fyllt 20 år har man rätt att påbörja en utbildning i gymnasieskolan. Därefter finns möjligheter till olika former av kommunal vuxenutbildning. Det finns dels grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolans nivå och dels gymnasial vuxenutbildning som motsvarar gymnasieskolans kurser. Till vuxenutbildningen hör också Lärvux (utbildning för utvecklingsstörda vuxna eller med förvärvad hjärnskada).

Grundskolenivå 
Grundläggande vuxenutbildning ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. De förkunskaper du har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete eller praktik.

Gymnasienivå 
Den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma läroplan och ämnesplaner som gymnasieskolan för ungdomar. Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Tyngdpunkten i kurserna och dess innehåll och omfattning kan skilja sig från ungdomsgymnasiets kurser. Studietakten och antalet kurser liksom kombinationen av dessa (om du läser flera kurser) bestämmer du själv.

Lärvux - för dig med särskilda behov 
Lärvux är en frivillig skolform för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och är sökbar från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20. Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare. Lärvux i Sigtuna anordnar undervisningen i Sollentuna kommun. I Sollentuna har Lärvux sina lokaler på adressen Turebergsvägen 1B, 2 tr.

Anmälan till Lärvux görs på en blankett som finns på Sigtuna kommuns webbplats

Skicka anmälan till:

Sigtuna kommun
Sigtuna Kompetenscenter/SKC
195 85 Märsta

Publicerad: 8 februari 2019