Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

För studerande mellan 20 och 56 år

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Det är till CSN som du vänder dig för att ansöka om bidrag och lån för studier

Studiemedel för studerande mellan 20 och 56 år
Studiemedel består av bidrag och lån. För studier på grundskole- och gymnasienivå kan man få studiemedel tidigast fr.o.m. 1 juli det år man fyller 20 år. För studier på eftergymnasial nivå finns ingen nedre åldersgräns. Du kan få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten till lån begränsas dock fr.o.m. det år du fyller 47.

Studiemedel beräknas per vecka. Man kan få studiemedel för studier både på heltid och på deltid (50 eller 75 procent av heltid). Vill du söka studiemedel för studier på heltid måste du studera minst 20 poäng/vecka i genomsnitt under din studieperiod. Det finns två olika bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå.

Vid förändringar i studieplanen
Tänk på att alla ändringar du gör i din studieplanering påverkar din rätt till studiemedel. Du måste själv meddela ändringar till CSN!

Vård av barn eller egen sjukdom
Kom ihåg att meddela CSN om du är hemma från skolan för vård av barn. Blir du själv sjuk ska du meddela Försäkringskassan!

Publicerad: 24 april 2019