Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

För studerande mellan 20 och 56 år

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Det är till CSN som du vänder dig för att ansöka om bidrag och lån för studier

Studiemedel för studerande mellan 20 och 56 år
Studiemedel består av bidrag och lån. För studier på grundskole- och gymnasienivå kan man få studiemedel tidigast fr.o.m. 1 juli det år man fyller 20 år. För studier på eftergymnasial nivå finns ingen nedre åldersgräns. Du kan få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten till lån begränsas dock fr.o.m. det år du fyller 47.

Studiemedel beräknas per vecka. Man kan få studiemedel för studier både på heltid och på deltid (50 eller 75 procent av heltid). Vill du söka studiemedel för studier på heltid måste du studera minst 20 poäng/vecka i genomsnitt under din studieperiod. Det finns två olika bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå.

Om du avser att söka någon form av studiestöd är det viktigt att du kryssar i detta på din webbansökan. Information om din studieomfattning överförs då automatiskt till CSN.  Har du inte redan aktivt själv gjort en ansökan kommer CSN skicka ut information och personlig kod till dig så att du på CSN:s webbplats kan göra en ansökan.  Du måste alltid själv ansöka om studiemedel på CSN: webbplats.  CSN:s app underlättar för dig som studerande. I appen kan du sköta många av dina CSN-ärenden. Ladda ner appen, den är gratis och finns i App Store och Google Play.

Kunskapsparken i Sollentuna rapporterar kurser, poäng och resultat till CSN utefter de uppgifter som din skola meddelar. Om du ändrar dina studier, t ex att du förlänger en kurs eller gör avbrott måste du meddela ändringen till CSN. Dina, skolans och kommunens uppgifter måste alltid överensstämma.

Vid förändringar i studieplanen
Tänk på att alla ändringar du gör i din studieplanering påverkar din rätt till studiemedel. Du måste själv meddela ändringar till CSN!

Vård av barn eller egen sjukdom
Kom ihåg att meddela CSN om du är hemma från skolan för vård av barn. Blir du själv sjuk ska du meddela Försäkringskassan!

Publicerad: 3 januari 2017