Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Enkäter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Läs om resultaten på de enkäter som gjorts inom Vuxenutbildningen

Enkät Vuxenutbildningen och SFI 2016
Under vecka 15-21 2016 gjordes en enkätundersökning bland Stockholms läns alla 26 kommuner. Sollentuna var en av kommunerna. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Antal svar totalt i länet var 12 474 varav 326 svarade i Sollentuna kommun. Det gjordes också en enkät för svenska för invandrare (SFI) och svensk-undervisning för yrkesutbildade (SFX). Antal svar totalt i länet var 8 672 varav 272 svarade i Sollentuna kommun. Läs om resultatet i Dokumentlistan.

Enkät Vuxenutbildningen och SFI 2015
Under vecka 15-21 2015 gjordes en enkätundersökning bland Stockholms läns alla 26 kommuner. Sollentuna var en av kommunerna. Undersökningen riktade sig till samtliga studerande i Stockholms län inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och svensk-undervisning för yrkesutbildade (SFX). Läs om resultatet i Dokumentlistan.

Yrkesvux enkäten 2015
Yrkesvuxenkäten genomfördes under april månad 2016.
De elever som besvarat enkäten har studerat yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen under 2015. 
Av 239 elever har 125 elever besvarat enkäten. Svarsfrekvens = 52 %. Läs om resultatet i Dokumentlistan.

2015 utvärderade Kunskapsparken sin Drop-in verksamhet och studie- och yrkesvägledarnas samtal med elever. Läs om resultatet i Dokumentlistan.

Publicerad: 28 november 2017