Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Projektet - Den hjälpande länken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Kunskapsparken har under 2017-2018 bedrivit projektet, Den hjälpande länken, med hjälp av SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Syftet med projektet var att möjliggöra för elever i behov av stöd att nå högre måluppfyllelse i sina studier. Genom att göra kommunal vuxenutbildning mer tillgänglig samt öka möjligheten för elever i behov av stöd att bli mer delaktiga i sina studier har resultaten blivit positiva (se statistiken nedan).

Projektarbetets fokus har varit att:

  • Identifiera och fånga upp elever i behov av stöd
  • Inför studierna erbjuda fördjupad kartläggning gällande elevernas behov av stöd
  • Skapa tydliga arbetsrutiner och goda förutsättningar för att stödja eleverna i sin studiesituation.

 

 

 

 

Publicerad: 10 maj 2019