Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sfi Svenska för invandrare

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Sfi, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Du lär dig att tala, läsa och skriva på svenska och förstå hur det svenska samhället fungerar. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

SFI ANSÖKAN
Du ansöker till sfi genom att besöka vår Drop-in på Turebergsvägen 1B, plan 3. Se våra öppettider här

Om du behöver studie- och yrkesvägledning eller har frågor kan du kontakta den skola du valt eller Kunskapsparken på telefonnummer 08-579 220 01.

Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen i Sollentuna har du: 

  • Från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • Om du har personnummer och är folkbokförd i Sollentuna kommun
  • Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska
  • Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Sollentuna. Ta med pass (för att visa medborgarskap)

Är du 16-19 år och utan en avslutad utländsk gymnasieutbildning ska du i första hand vända dig till Rudbecksskolan i Sollentuna.

Here you can read about sfi, Swedish for Immigrants, in English


Prövning i kurs på sfi

För dig som redan har goda kunskaper i svenska  men som saknar betyg i sfi, finns möjligheten att göra en prövning hos någon av våra sfi-skolor. En prövning är en skriftlig och muntlig examination på en hel sfi kurs och innebär att du på egen hand läser in hela kursen enligt kursplanen. Du blir bedömd och får betyg på hela kursen på en gång.

Är du intresserad av att göra en prövning? Kontakta någon av våra sfi-skolor så berättar de mer.

Studieekonomi
Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier. Du kan däremot få annan ersättning. Prata med din handläggare innan du börjar studera.

Du kan välja att läsa sfi på en Folkhögskola
Du gör ansökan hos den Folkhögskola du vill studera på. Skicka sen ansökan till Kunskapsparken för godkännande. Klicka här så kommer du till en sida med alla Folkhögskolor i Sverige.  

Sfx - svenska för yrkesutbildade
Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för nio olika yrkesområden, t.ex. Läkare, Ingenjörer, jurister, hantverkare och bussförare. Läs mer på Sfx- webbplats om utbildningarna. Där finns också ansökningsblankett.

Om du bor i Sollentuna men vill studera i en annan kommun
Om du är folkbokförd i Sollentuna kommun men vill studera i en annan kommun ska du göra en ansökan i den kommun du vill studera i. Skicka sen din ansökan till Sollentuna kommun, Kunskapsparken Turebergsvägen 1B, 191 47 Sollentuna. I ansökan behöver du tala om varför du vill studera i en annan kommun, till exempel om du arbetar i en annan kommun.

Om du bor i en annan kommun men vill studera sfi i Sollentuna kommun
Om du bor i en annan kommun än Sollentuna kommun ska du använda blanketten "Ansökan till sfi - sökande från annan kommun". Fyll i blanketten och skicka den till din hemkommun. Din hemkommun beslutar om du kan studera i Sollentuna eller inte.

Träna din svenska på internet
Här finns länkar till sidor på internet där du kan träna din svenska.

Publicerad: 21 maj 2019