Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gymnasial vuxenutbildning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Vi har många olika utbildningsanordnare/skolor som erbjuder gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Många av kurserna kan du läsa på dagtid, kvällstid eller på distans. Du kan också välja ett kurspaket med någon särskild inriktning som till exempel omvårdnad eller ekonomi.

På  Skolverkets webbplats kan du titta på ämnesplanerna för samtliga nationella kurser på gymnasial nivå.

Förkunskaper:
På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs. Tala gärna med en vägledare om du är osäker på vilka förkunskaper du behöver för kurserna du vill läsa. Alla kurser har en nationellt fastställd kursplan som beskriver mål och betygskriterier. Ansökningstiden till gymnasial vuxenutbildning går ut 8 veckor före kursstart. I webbansökan finns länkar till kursplanerna för de fristående kurserna och delkurserna i kurspaketen, se länk
nedan.

Publicerad: 21 maj 2019