Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Slutbetyg

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Slutbetyg inom Komvux kan utfärdas till och med den 1 juli 2020. Regeringen har den 25 november 2016 beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020.

Nya kurser och regler den 1 juli 2012

Från och med 1 juli 2012 gäller en ny skollag, förordning och betygsskala, samt nya kursnamn och ämnesplaner för vuxenutbildningen. Slutbetyg kommer att ersättas av en gymnasieexamen. Slutbetyg får utfärdas t.o.m. den 1 juli 2020. Möjligheten att tilläggskomplettera har begränsats till kurserna i den gamla gymnasieskolan. Betyg i Gy11/Vux12-kurser räknas inte som tilläggskompletteringar.

Läs mer här om förändringarna inom Vux
Tabell för utbyteskomplettering av tidigare kurser - slutbetyg.pdf
Övergångsbestämmelser om slutbetyg
Nya kurser och ämnesplaner
Bedömningshandboken - information om hur betygen värderas

Slutbetyg
Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska totalt omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng kärnämnen och 1750 poäng fritt valda kurser. Följande kurser räknas som kärnämnen på komvux: Svenska A och B eller 1 och 2 (alternativt Svenska som andraspråk A och B eller 1 och 2), Engelska A eller 5, Matematik A eller 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap A eller 1b, Naturkunskap A eller 1a1 och Religionskunskap A eller 1.

För grundläggande behörighet för högskolestudier krävs att du som lägst fått betyget Godkänt i kurser motsvarande 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A och B eller 1 och 2 (alternativt Svenska som andraspråk A och B eller 1 och 2), Engelska A eller 5 och Matematik A eller 1a, 1b eller 1c.

Att få ett slutbetyg utfärdat
Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg på gymnasial nivå och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av ditt slutbetyg. Slutbetyg får utfärdas t.o.m. den 1 juli 2020. Fr.o.m. den 2 juli 2020 är det endast gymnasieexamen som får utfärdas.

Slutbetyg för den som tidigare fått slutbetyg från ett reducerat program
Du som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program efter den 1 januari 2010 kan få ett nytt slutbetyg utfärdat men då den 1 juli 2020 som senast. Detta under förutsättning att övriga villkor som ställs för ett slutbetyg är uppfyllda. För dig som tidigare fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program efter den 1 januari 2010 kan en gymnasieexamen utfärdas som ett alternativ till ett nytt slutbetyg, under förutsättning att övriga villkor som ställs för en examen är uppfyllda.

Faktablad för dig som vill läsa mot ett slutbetyg på komvux
Slutbetyg från vuxenutbildningen.pdf
Meritkurser, meritpoäng och mer om slutbetyg.pdf
Områdeskurser som ger meritpoäng.pdf

Åttaårsregeln för slutbetyg
Ett betyg i en kurs, som har satts mer än åtta år före slutbetygets utfärdande, får enligt förordning om kommunal vuxenutbildning bara tas in i slutbetyget om rektor på grund av särskilda skäl medger det.

Relaterade länkar
Antagning.se - behörighetsregler
Antagning.se - slutbetyg, meritkurser och områdeskurser
Reell kompetens - en annan väg till högskolan
Universitets- och högskolerådet - antagningsstatistik
Antagning.se - räkna ut ditt betygssnitt
Studentum - räkna ut ditt betygssnitt
meritpoang.se - beräkna meritpoäng

Publicerad: 3 januari 2017