Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gymnasieexamen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr
191 47 Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

 

Här kan du läsa om gymnasieexamen

Högskoleförberedande gymnasieexamen
En  gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan utfärdas för den som har betyg på kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng.

En högskoleförberedande examen ska innehålla betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c och gymnasiearbetet.

En högskoleförberedande gymnasieexamen ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap, samt i matematik i samma omfattning (framgår av bilaga 3 till skollagen) som det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Betyg i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi. Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta på kurser som får ingå i det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från vuxenutbildningen.

Äldre betyg (Gy2000 och Vux2001) satta enligt betygsskalan IG-MVG kommer att konverteras enligt den s.k. motsvarandelistan. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. Dessa poäng kan du få genom att läsa vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk på en viss nivå.

Få en högskoleförberedande gymnasieexamen utfärdad
Om du har för avsikt att läsa mot en gymnasieexamen och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av din examen.

Yrkesexamen
En gymnasieexamen i form av en yrkesexamen kan utfärdas för den som har betyg i kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng som innefattar betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och gymnasiearbetet.

En yrkesexamen ska även innefatta betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, samt betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1 800 gymnasiepoäng. Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från vuxenutbildningen.

Äldre betyg (Gy2000 och Vux2001) satta enligt betygsskalan IG-MVG kommer att konverteras enligt den s.k. motsvarandelistan. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. Dessa poäng kan du få genom att läsa vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk på en viss nivå.

Få en yrkesexamen utfärdad
Om du har för avsikt att läsa mot en yrkesexamen och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, måste du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av din examen.

Gymnasieexamen för den som har ett slutbetyg från ett reducerat program
För dig som tidigare fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program efter den 1 januari 2010 kan en gymnasieexamen utfärdas, under förutsättning att övriga villkor som ställs för en gymnasieexamen är uppfyllda. Du som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program efter den 1 januari 2010 kan som ett alternativt till en gymnasieexamen få ett nytt slutbetyg utfärdat men då den 1 juli 2020 som senast, under förutsättning att övriga villkor som ställs för ett slutbetyg är uppfyllda.

Meritvärde (betygssnittet + meritpoäng)
antagning.se kan du läsa om hur du räknar ut ditt meritvärde d.v.s. ditt jämförelsetal (betygssnitt) + eventuella meritpoäng.

Betyg ges efter följande system:
Betygsskalan består av A, B, C, D, E och F. När du söker till högskolor och universitet omvandlas dina betyg till siffervärden. Dessa värden ligger till grund för ditt jämförelsetal (betygssnitt) som du konkurrerar med i urvalet om platserna. Till ditt betygsnitt kan du lägga till eventuella meritpoäng. Så här omvandlas betygen: A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0.

Publicerad: 16 oktober 2018