Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ledigheter och blanketter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Helenelundsskolan

Helenelundsskolan
Sollentunavägen 68

191 40 Sollentuna

Tel. 08-579 221 50

helenelundsskolan@edu.sollentuna.se

Här hittar du också information om skolan policy för ledigheter. Här hittar ni också länken till blanketten för ledighetsansökan och andra blanketter, som ni lämnar in till elevens handledare.

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Därför gäller återhållsamhet med beviljande av ledigheter för elever. Endast ledighet av synnerliga skäl beviljas. Elevens vårdnadshavare måste vara medveten om att längre ledigheter kan innebära att eleven inte når kunskapskraven. För att undvika detta måste vårdnadshavaren ansvara för att eleven tar igen det som missats. Lärarna har inte möjlighet att ansvara för detta. Ansökan lämnas till berörd lärare/handledare. Skolledningen avslår alternativt beviljar ledigheter.

 Här hittar ni alla blanketter som rör grundskolans verksamhet, inklusive ledighetsansökan.