Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Inriktning i idrott och hälsa

Inriktning i Idrott och hälsa

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Genom att erbjuda inriktningen idrott och hälsa på Edsbergsskolan möjliggör vi för att eleverna att fördjupa och bredda sig i idrott 90 min/vecka extra utöver ordinarie timplan i idrott.

Väljer du idrottsinriktningen får du möjlighet att under 90 minuter extra per vecka fördjupa dig och utveckla dina kunskaper inom ämnet Idrott och hälsa. Det blir en fördjupning i de aktiviteter och moment som ingår i den ordinarie idrottsundervisningen. Eleverna är med och påverkar innehållet.  

Är du intresserad utav idrottsinriktningen bör du vara lite av en “allätare” när det gäller idrott dvs. ett brett idrottsintresse. Du bör ha en positiv inställning till att bedriva idrottsaktiviteter utomhus, eftersom vi använder oss mycket av naturen runt omkring skolan t.ex. Sportfältet, Norrviken och Sollentunavallen.

Ämnet idrott och hälsa är inte bara fysisk aktivitet utan vi lägger även stor vikt vid att utveckla dina teoretiska kunskaper hur du sköter din hälsa och hur du kan optimerar din fysiska prestation. Utifrån dina teoretiska kunskaperna får du bland annat möjlighet att planera och genomföra egna träningsprogram.

 

Publicerad: 16 oktober 2018