Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Engelskprofil

Engelskinriktning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Genom att erbjuda inriktningen i engelska på Edsbergsskolan möjliggör vi för att eleverna får möjlighet att fördjupa och bredda sig i engelska 60 min/vecka extra utöver ordinarie timplan för engelska.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Från och med höstterminen 2019 erbjuder vi en inriktning i engelska/so fördjupning.

Du kommer att få arbeta med globala frågor som handlar om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och internationella relationer, bland annat inom området krig och konflikter. Dessutom utvecklar du dina förmågor i engelska språket.

Fokus kommer ligga på ämnena geografi och samhällskunskap med syfte att du ska utveckla dina kunskaper om världens länder samt samspelet dem emellan. Genom undervisningen kommer du att få möjlighet att undersöka, diskutera och analysera olika miljö- och utvecklingsfrågor samt fågor kring hållbar utveckling. Vi kommer att göra rollspel, debatera, göra filmer och poddar samt göra olika studiebesök.

Arbetsspråket på lektionerna kommer till stor del vara engelska, med fokus på de muntliga förmågorna och kommunikation.

Så du som är intresserad av globala frågor, vill lärara dig mer om världens alla lärnder samt stärka din kommunikativa förmåga i engelska - välj engelska/So inriktning

 

 

Publicerad: 29 januari 2019