Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ordningsregler

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Edsbergsskolans ordningsregler omarbetas varje läsår.

Ordningsregler för Edsbergsskolan

Läsår 2016/2017

  • Vi visar alla respekt och hänsyn

  • Vi kommer i tid till lektionerna

  • Vi tar med arbetsmaterial till lektionerna

  • Vi äter och dricker inte på lektionerna, om inte läraren tillåter detta vid speciella tillfällen

  • Mobiltelefoner skall vara på tyst eller avstängt läge under lektionerna och enbart användas om läraren tillåter detta. Mobiltelefoner och/eller kameror får ej användas i skolans omklädningsrum. (Enligt Sollentuna kommuns handlingsplan för trygghet och studiero i skolan. Se www.sollentuna.se)

  • Vi är rädda om skolans miljö och skolans material

  • Rökning och snusning är enligt lag förbjuden på skolan och inom skolområdet

  • Vi har inga mössor eller ytterkläder på och med i klassrum och matsal

  • Vi kastar inte snöbollar

I övrigt gäller samma lagar och förordningar som i övriga samhället.