Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pizzaklubben läsår 16/17

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Du som har speciellt intresse för matematik -  anmäl dig till Pizzaklubben!

Pizzaklubben fortsätter i vår!

Sollentuna vill fortsätta arbetet med att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. Under vårterminen 2017 kommer därför Pizzaklubben att fortsätta arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Edsbergsskolans förstelärare i matematik, Adam Jonsson och Catherine Mortimer-Hawkins. Pizzaklubben kommer att vända sig till elever i åk 2-9. Har du varit med förut eller skulle vilja vara med så anmäl dig nu!

Pizzaklubben

Under fyra torsdagar kommer vi att arbeta med problemlösning som håller en hög matematisk nivå, där vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra!

Tider

Träffarna kommer äga rum på torsdagar enligt följande:

  • Träff 1 16/2 Tid 16:00-18:15

  • Träff 2 23/3 Tid 16:00-18:15

  • Träff 3 20/4 Tid 16:00-18:15

  • Träff 4 18/5 Tid 16:00-18:15

Lokal: Edsbergsskolans matematikverkstad (C13)

Anmälning

Anmälan görs via länk av vårdnadshavare senast den 15/1-17. Antalet platser är begränsade och skolor/undervisande lärare kommer att kontaktas för rekommendation. Bekräftelse om plats skickas ut i början av februari av Pizzaklubben till vårdnadshavarna.

Pizzaklubben är ett samarbete på kommunövergripande nivå mellan FoUgruppen, Elevstöd och utveckling samt rektorsgruppen.