Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pizzaklubben

Pizzaklubben 2018

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Pizzaklubben är en mötesplats och ett sätt att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik.

Eleverna erbjuds en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. 

Pizzaklubben träffas vid tre tillfällen då vi arbetar med problemlösning som håller en hög matematisk nivå. Vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra! Pizzaklubben vänder sig till elever i åk 2-9.

Pizzaklubben arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Cathrine Mortimer-Hawkins och Adam Jonsson.

Under vårterminen äger träffar rum vid följande tillfällen:

  • Träff 1: 22 mars kl 16.00-18.15
  • Träff 2: 26 april kl 16.00-18.15
  • Träff 3: 24 maj kl  16.00-18.15

Lokal: Edsbergsskolans matematikverkstad (C13)

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är 11 februari 2018.

Varför det heter Pizzaklubben? "Pizza" kan utläsas som den matematiska formeln för volymen av en cylinder.