Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elever i behov av särskilt stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Skolan är skyldig att ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett förutsättningar.

Skollagens tredje kapitel 3 § :

"Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet."

Det är rektor på varje enhet, som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver.

För vissa elever kan, utöver den ordinarie elevstödsverksamheten, särskilda insatser behövas.

Rektor har vid dessa tillfällen möjlighet att ansöka om bidrag hos elevstödsenheten på barn- och utbildningskontoret.

Publicerad: 16 november 2017