Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Datorn i undervisningen

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations-­ och kommunikationsteknik (IKT) används som en naturlig del i skolarbetet.

Som ett led i denna strävan erbjuds därför elever tillgång till en personlig dator (1-1). Med dator avses antingen en bärbar pc eller en lärplatta, d.v.s. en iPad eller motsvarande Android eller Windows enhet. Syftet är att datorn i allt högre utsträckning kommer att kunna användas somen av de huvudsakliga läromedlen.

När en-­till-­en införs kommer elevens datoratt vara lika viktig som papper och penna eller läroboken. Den kommer att kunna behövas i samtliga pedagogiska situationer.

Utan datorn blir det svårtatt tillgodogöra sig undervisningen. Dessa regler och riktlinjer för hyrdator finns även publicerade påhttp://wiki.edu.sollentuna.se/sollentuna­en­till­en/riktlinjer­hyrdator.

Publicerad: 16 oktober 2018