Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Arbete mot kränkande behandling

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Sollentuna kommun arbetar systematiskt för att motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan. Som en av de första kommunerna i landet började ett antal skolor 2005 arbeta utifrån det sk Olweusprogrammet.

Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat och visar på minska mobbning och bättre skolklimat. Programmet genomförs på såväl individnivå som klass- och skolnivå och involverar elever, personal och föräldrar. På Edsbergsskolan har vi arbetet enligt Olweusmodellen sedan 2010.

Publicerad: 16 november 2017