Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Edsbergsskolan
Postadress: 192 52 Sollentuna
Besöksadress: Edsbergs Torg 5
Telefon: 08-594 779 30
edsbergsskolan@edu.sollentuna.se

Kvalitetsredovisning

Lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjligheter att påverka, ledning och kunskapsutveckling.

Observationer och inspektioner

Genomförs av både Skolinspektionen och av "Våga Visa". Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten. 

Publicerad: 22 augusti 2017