Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Samordnare

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

CIFS

Besöksadress: Turebergsvägen 1 B, 3tr, 191 47 Sollentuna

Kristiina Carmryd, enhetschef                        08 579 222 38

Martin Uusijärvi, bitr. enhetschef                  073 915 16 55

Catrin Zai, administration                               08 579 222 47

Lärarrum:                                                          073 915 29 49

Annika Litwin, samordnare för nyanlända: 073 915 12 92

Samordnaren på CIFS tar emot nyanländ familj, alternativt ett ensamkommande barn med god man och genomför ett introduktionssamtal i samband med en första del av pedagogisk kartläggning.

Den nyanlända eleven och vårdnadshavaren får en första introduktion om skolan i

 Sverige och relevant samhällsinformation. Familjen har möjligheter att ställa frågor

 utifrån sin egen situation.

 

 Samordnaren genomför den första delen, Steg 1, av den pedagogiska

 kartläggningen tillsammans med modersmålslärare eller tolk. Läs mera om

 kartläggningen under rubriken “Om CIFS”.