Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Samordnare

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

 

Jenny Hygins

Enhetschef

08-579 222 38

Samordnaren på CIFS tar emot nyanländ familj, alternativt ett ensamkommande barn med god man och genomför ett introduktionssamtal i samband med en första del av pedagogisk kartläggning.

Den nyanlända eleven och vårdnadshavaren får en första introduktion om skolan i

 Sverige och relevant samhällsinformation. Familjen har möjligheter att ställa frågor

 utifrån sin egen situation.

 

 Samordnaren genomför den första delen, Steg 1, av den pedagogiska

 kartläggningen tillsammans med modersmålslärare eller tolk. Läs mera om

 kartläggningen under rubriken “Om CIFS”.

Publicerad: 25 april 2018