Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolhälsa

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

 

I varje skola finns en skolsköterska.

Hälsoundersökning

Skolsköterskan träffar alla barn regelbundet och kontrollerar deras hälsa genom samtal, kontroll av längd och viktutveckling, syn, hörsel samt rygg. Skolsköterskan ser också till att barnen får de vaccinationer som ges till barn i Sverige. Till varje skola är också knuten en skolläkare.

Skolhälsovården sysslar således i första hand med barnens hälsa.

Om ett barn är sjukt, ska man i första hand vända sig till den vårdcentral där man bor.

Alla barn upp till 18 års ålder, oavsett uppehållstillstånd eller inte, har rätt till samma läkarvård som svenska barn. Läkarvården är gratis för barn.

För information om var närmaste läkarmottagning finns, kan man besöka vårdguiden där det finns information på en rad olika språk.

www.vardguiden.se

Om barnet har en sjukdom som kräver specialistläkarkontakt, kan man ibland få en remiss vid hälsosamtalet, annars av en läkare på en vårdcentral. 

Man bör också ta kontakt med Folktandvården angående barnens tandhälsa. Där görs regelbundna kontroller och om ett barn har ont i någon tand, kan man få tid ganska snart. Även tandvården är gratis för barn. 

Barn som ser dåligt ska upp till 8 års ålder undersökas av ögonläkare. Remiss till ögonläkare kan man få från skolhälsovården. Efter 8 års ålder ska man i första han själv boka tid hos optiker för en synundersökning. Synundersökningen och eventuella glasögon betalas av föräldrarna. Om man har svårt att betala glasögon, kan man få tips om vart man kan vända sig av skolhälsovården.

Om barnet har allvarliga psykiska problem, finns det barn och ungdomspsykiatriska mottagningar att vända sig till. Som förälder kan man vända sig till vilken så kallad BUP-mottagning som helst. De som finns i Stockholms län hittar man på www.bup.se  

Psykolog 

På CIFS arbetar en psykolog vars uppgift är att ha ansvar för den nyanlända elevens psykosociala kartläggning och uppföljning under mottagningsprocessen. Psykologen är också ett stöd för personal som arbetar med nyanlända elever, både på CIFS och på den mottagande skolan.

Att komma till ett nytt land är en stor omställning. Det ä vanligt att många tankar och känslor kommer upp i samband med en förändring. Det kan vara känslor av förväntan men också känslor som är svåra att hantera. Det är oftast en övergående fas, men man kan behöva hjälp på vägen.

Det kan också vara viktigt att sätta ord på sina erfarenheter. 

För att eleven ska få en så bra start i sitt nya land som möjligt får alla nyanlända elever som kommer till Sollentuna kommun, möjligheten att prata med psykolog på CIFS. Detta sker i form av en psykosocial kartläggning.

Om eleven önskar ytterligare samtal med psykologen finns möjlighet till stödsamtal. Möjligheten till stödsamtal hos psykologen på CIFS gäller under elevens första termin på den nya skolan. Antalet stödsamtal är begränsat till 3 gånger. Om eleven efter 3 stödsamtal önskar fortsatt samtalsstöd kontaktas kurator på elevens skola, alternativt en vårdcentral som kan erbjuda fortsatt samtal hos psykolog eller kurator.

Psykologen har tystnadsplikt vilket betyder att det eleven säger till psykologen, berättar hon inte för någon annan, om inte eleven önskar detta. Dock är det så att om psykologen får veta någonting som innebär en fara för eleven eller något annat barn, har hon skyldighet att ta detta vidare.

Publicerad: 25 april 2018