Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Information om den svenska skolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

 

Alla barn som är mellan 7 och 16 år och bosatta i landet har rättighet och skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt (Skollagen 7 Kap ).

Det är alltid den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen (Skollagen 7 Kap 20§).

Grundskolan

Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vårdnadshavarna betalar inte för läromedel, skolmat, hälsovård och skolskjuts. Verksamheten bedrivs både i kommunal och fristående regi.

Årskurs (åk) läsår, termin och lov

Ett läsår kallas för årskurs (åk). Skolan har nio obligatoriska årskurser. Ett läsår är indelad i vårtermin och hösttermin. När vårterminen slutar i juni har eleven sommarlov. Ett nytt läsår börjar i slutet av augusti. Under hösten finns ett höstlov. Jullov infaller mellan hösttermin och vårtermin. På vårterminen finns sportlov, påsklov och en del helgdagar. 

Fritidsverksamhet för skolbarn i Sollentuna.

https://www.sollentuna.se/sv/skola--forskola/grundskola/fritidsverksamhet/

Läs mer om förskoleklass

Publicerad: 25 april 2018