Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Studiehandledning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

CIFS

Besöksadress: Turebergsvägen 1 B, 3tr, 191 47 Sollentuna

Kristiina Carmryd, enhetschef                        08 579 222 38

Martin Uusijärvi, bitr. enhetschef                  073 915 16 55

Catrin Zai, administration                               08 579 222 47

Lärarrum:                                                          073 915 29 49

Annika Litwin, samordnare för nyanlända: 073 915 12 92

Studiehandledning på elevens modersmål

Studiehandledning är en stödinsats som regleras i Skolförordningen 5 kap.Särskilda stödinsatser.
Stödet riktar sig till elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt kunna delta i undervisningen och kunna följa kursplanen. Studiehandledning skall:

  • Vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen
  • Ge termer och begrepp både på svenska och på elevens modersmål.
  • Öka elevens möjligheter att uppnå kursplanens mål

CIFS erbjuder nyanlända elever två timmar studiehandledning i veckan under de två första åren i Sverige. Fr o m tredje året har skolan möjlighet att beställa studiehandledning mot avgift. Elevens rektor beslutar om stödinsatsen och detta ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram och följas upp. Beställningen skickas till Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna. Studiehandledning ges oftast i skolans kärnämnen. Ansvarig lärare på elevens hemskola skall tillsammans med modersmålsläraren planera studiehandledningens innehåll. Studiehandledning ges oftast individuellt men kan även ges i åldersadekvata grupper.