Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Nej. En ansökan räcker om inte undervisningen sägs upp eller barnet slutar årskurs 9.

Du fyller i en uppsägningsblankett, signerar och postar till CIFS. All information finns på blanketten och blanketten hittar du på CIFS hemsida under rubriken “Blanketter” 

 

För att få delta i modersmålsundervisning gäller följande:

  • En eller båda föräldrar/vårdnadshavare ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnen. Gäller inte de fem nationella minoritetsspråken; finska, samiska, romani chip, meänkieli och jiddisch samt adoptivbarn.

  • Modersmålsundervisningen är inte nybörjarundervisning. Elever ska ha grundläggande kunskaper i språket. Det innebär att eleven ska kunna förstå och tala sitt modersmål. Undervisningen är på modersmålet. Det gäller även adoptivbarn. Kravet på grundläggande kunskaper gäller dock inte elever som tillhör någon av minoritetsgrupperna. Språken kan läsas som förstaspråk eller som nybörjarspråk.

  • Modersmålsundervisning anordnas i ett språk, om det finns minst fem elever som ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket. Det gäller inte för de nationella minoritetsspråken, där elevantalet kan vara färre.

  • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Undervisningsgrupperna är satta och undervisningen är påbörjad. När verksamheten tillåter ser vi över möjligheten till att eleven kan påbörja modersmålsundervisning mitt i en termin. Skulle det bli aktuellt får ni ett beslut av Rektor och modersmålsläraren tar kontakt med er gällande information om tid och plats för undervisning

CIFS i Sollentuna kommun ordnar med studiehandledning med 2 timmar i veckan under en 2:års period. Dessa två år räknas från det datum ni kom till Sverige.

Har ni under denna period tidigare bott i annan kommun i Sverige under t.ex ett år får ert barn studiehandledning i ett år av CIFS Sollentuna kommun.