Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Om CIFS

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

 

Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna, CIFS

Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna, CIFS, är en enhet som ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever från förskoleålder upp till åk 9 samt inskrivning av elever i gymnasieålder. CIFS organiserar även modersmålsundervisning och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna. I CIFS uppdrag ingår även att stötta personal på mottagande skolor som arbetar med nyanlända elever.

Syftet med en central mottagning är att få ett likvärdigt mottagande i Sollentuna kommuns förskolor, skolor och friskolor.

När en nyanländ grundskoleelev tas emot på CIFS, bokas tider för introduktion, kartläggningar och hälsoundersökningar. Familjer med barn i förskoleålder bokas för introduktionsträff. Klick på texten för mer information: Information om mottagande av förskolebarn - CIFS

Resultatet av kartläggningen av grundskoleelever och förskoleklasselever, ger tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, underlag för rektor att besluta om lämplig årskursplanering och undervisningsgrupp för eleven. 

Att flytta till ett nytt land är en stor omställning och för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för skolstarten i Sverige kartläggs grundskoleelever och förskoleklasselever även psykosocialt.

Utöver kartläggningarna ingår hälsoundersökning av grundskoleelever och förskoleklasselever på CIFS.

Om en nyanländ elev har varit i Sverige längre än sex månader och har gått i skola i en annan kommun så kartläggs inte eleven på CIFS. Den tidigare skola kontaktas för överlämning av eleven.

I korthet ser mottagningsprocessen för grundskoleelever och förskoleklasselever på CIFS ut enligt nedan. Efter dessa moment söker man efter lämplig skolplats och överlämningsmöte på mottagande skola bokas efter att rektor har beslutat om skolplacering. Skolan kontaktar elevens vårdnadshavare för skolstart.

Bokade tider på CIFS

Ansvarig

Introduktion och pedagogisk kartläggning Steg 1

Samordnare/specialpedagog

Pedagogisk kartläggning: Steg 2 litteracitet

Samordnare/specialpedagog

Pedagogisk kartläggning: Steg 2

numeracitet

Kartläggningspedagog

Psykosocial kartläggning

Psykolog

Hälsoundersökning

Enhetsläkare och verksamhetsansvarig sjuksköterska

Publicerad: 19 februari 2019