Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skyddad natur i naturreservat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Länsstyrelsen inrättade redan 1979 naturreservatet Östra Järvafältet. Södra Törnskogens naturreservat och Rösjöskogens naturreservat bildades 2010. De är kommunala naturreservat som inrättades genom beslut i kommunfullmäktige. Sollentunas senaste naturreservat är Tegelhagsskogens naturreservat som Sollentuna fattade beslut om 2014. Totalt är cirka en tredjedel av kommunens yta skyddat som naturreservat.

Publicerad: 6 september 2018