Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Edsbergs slott

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Peter Holstad

Kultur- och fritidskontoret

Intendent Edsvik

Edsbergs slott Landsnoravägen 10

Sollentuna

08-579 211 61

Edsbergs gård uppfördes ursprungligen omkring 1630 av proviantmästaren och fogden Henrik Olofsson.

Greven Gabriel Bengtsson Oxenstierna, riksskattmästare och kusin till Axel Oxenstierna, övertog gården någon gång under 1630-talet och fick sätesfrihet år 1647.  Redan 1645 hade han drottning Kristina som gäst. År 1670, när huset gått i arv till sonen, Gabriel Gabrielsson, var kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora "till måltids".

Den förste "Rudbeckaren"

Överståthållare Thure Gustaf Rudbeck, köpte slottet år 1757 för 360 000 daler kopparmynt. 1760 ersatte han det gamla trähuset med ett gediget stenhus. Stora Huset blir då en tvåvånings putsad tegelbyggnad med fasta framskjutande flyglar, täckt med ett valmat mansardtak. Stilen är förenklad fransk rokoko, arkitekt var troligen Carl Wijnblad. Edsberg förblev i familjens ägo i knappt 200 år. Sollentuna kommun tillträdde som ägare 1959.

Malla Silfverstolpe, 1782-1861, växte upp på Edsberg. Hennes dagbok är en unik skildring av livet på Edsberg.

Besöksadress: Landsnoravägen 10, Sollentuna

Edsbergs slott idag

Idag används slottet som nav för folklivet i Edsvik. Här finns ett kansli för Edsvik och huset har öppet hus, visningar, teaterkvällar, operasalonger och mycket mer. För att ta del av vad som händer framöver se kalendern. Sedan 2012 går det ej att hyra slottet som festlokal.

Publicerad: 28 mars 2017