Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Galleri Aniara

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

May Hamaoui

Kultur- och fritidskontoret

Kultursekreterare

08-579 219 14

Galleri Aniara ligger i Sollentuna bibliotek. Här visas ett varierat utbud av konstnärliga tekniker och uttrycksformer. Konstvisningar för barn och vuxna anordnas enligt önskemål.

 

Aktuell utställning
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

I PatchedUp följer jag den globala stadens ständiga växlingar i mellan kaos och ordning. På nära håll har jag i Beijing och Shanghai kunnat följa kraften i den enormt snabba stadsomvandling som pågår. En förändring i det sociala och fysiska landskapet som vi inte möter här med full kraft men som ändå påverkar oss. Gränsen i mellan det lokala och det globala suddas ut. I stadens snabba omvandling av betong och stål har de textila materialen en helt egen plats.Det är ett material vi omger oss med i hemmet och runt våra kroppar, ett skydd för insyn en plats för utblick, lager på lager runt den egna kroppen. Ett material med många tillhörigheter som rör sig mellan konsten och det banalt alldagliga. Det textila materialet är också de resandes.  En utmaning mot den beständiga arkitekturen och sociala ordningar.  Tillfälliga konstruktioner som skapar flexibla platser i stadsrummet, en gräns i mellan det offentliga och det privata. Det är något som lockar mig i stadens väsen som en plats för globala drömmar. I det tillfälliga i det vävda, det tvinnande i trådarnas sammanflätande försöker jag förstå stadens egen rytmik.  Staden som kropp och tanke, som social manifestation och fysisk konstruktion. Staden som materialiserad ornamentik.

http://petterhellsing.se/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommande utställningar
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

Mary Olsson
Grafik/Objekt/ Artist book
18 nov - 7 jan 2018

 

Jag granskar traditionella pappersbaserad informations objekt som; brev, kartor och böcker som gradvis försvinnande föremål, dvs föremål som ersätts mer och mer av informations teknologi. Jag gillar den enkla lekfullheten av ett kuvert i sin mest grundläggande form: ett vikt papper som blir ett kuvert. Det finns en ritual med brev artiklar, och hur ritualen upplevs för de som skickar och för de som tar emot ett brev.

Lika intressant för mig är kartor och artists books  i olika former samt det traditionella hantverket bokbindning, hundratals år gammalt.

Jag använder dessa objekt; brev, karta och artists book för att gestalta flyktingläger som ansikte, kropp och metaforen ”jord som kropp”. Brev, karta och bok blir ett uttrycksmedel för temat jord som kropp och ett sekundärt tema: hur man som observatör och oberoende till flyktingkrisen upplever sin roll: utanför, orolig eller bekymrad? Kanske vi skickar pengar och stöd i brev form? Kommer vårt brevet fram?

---------------------------------------------------------------------
Våren 2018

Christer Jansson 
Objekt
13 jan - 18 feb

Cristian Quinteros Soto
Foto/installation
24 feb -1 april

Annika Lindfors
Teckningar/Måleri
7 april - 20 maj

Kultuskolan elevutställning
22 maj - 27 maj

 

 

Hitta till Galleri Aniara

Adress: Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, vid Sollentuna Centrums södra entré. Postadress: Box 63, 19121 Sollentuna. Pendeltåg: Kliv av vid Sollentuna station. Gå ut från perrongen åt söder. Gå ned för trapporna och ta vänster i gångtunneln. Gå ca 50 meter rakt fram. Bil: Parkering finns vid Sollentuna Centrum.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 9-19. Lördag kl. 11-16. Söndag kl. 11-15.
Sommaröppet: måndag - fredag kl. 11-18

Huvudman för Galleri Aniara är Kultur- och fritidsnämnden.