Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hästplöjning tvåsädesåkern

Östra Järvafältets naturreservat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Järvafältet är ett av de största naturreservaten i Stockholms län. Det är 2 500 hektar stort varav cirka 1050 hektar ligger i Sollentuna, 800 hektar i Järfälla kommun och 500 hektar Hansta i Stockholms stad.

Järvafältet är ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar redan från bronsåldern. Här finns levande jordbruk omväxlande med skogar och sjöar. De många olika naturtyperna i området gör att artrikedomen bland djur och växter är stor.

Naturreservatet är lättillgängligt från de kringliggande tätorterna. På Järvafältet finns markerade leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Vid iordningställda grillplatser finns ved utlagd så att man kan göra upp eld.

Vid Bögs gård finns en visningsgård och vid Väsby gård bedriver Naturskolan verksamhet. Kulturlandskapets vilda växter visas i Floras Trädgård vid Väsby gård.

Enligt kommunplanen är Järvafältet viktigt att bevara. Karaktären av kulturlandskap ska behållas och utvecklas.

Kartor över Järvafältet finns att köpa i receptionen i Turebergshuset på vardagar samt i naturreservatets kaféer på helger.