Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sydlig entré på Häggvik station

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En arbetsgrupp bestående av Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen rekommenderar att det bör byggas en sydlig uppgång vid Häggviks station för att göra det lättare att åka kommunalt till Södra Häggvik i framtiden. 

Sollentunas befolkning förväntas växa och när Förbifart Stockholm öppnas samt när södra Häggvik byggs ut kommer trafiken troligtvis att öka. För att ta reda på hur södra Häggvik kan utvecklas på bästa sätt har Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen tillsammans kommit med förslag på hur trafiken kan lösas i området. Bland annat rekommenderas att det byggs en sydlig entré vid Häggviks station samt att bussarna ska kunna åka mellan södra och östra Häggvik. En sydlig entré är sedan tidigare redan förberedd på Häggviks station.

- Under en lång tid har Sollentuna kommun arbetat metodiskt med att visa på vikten av att den södra entrén till Häggviks pendeltågsstation måste öppnas. Detta är ännu en pusselbit i vårt arbete med att Sollentuna ska vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Det strategiska samarbete som vi sedan många år har med Trafikverket och Trafikförvaltningen är viktigt för att skapa goda kvaliteter för södra Häggvik, men också för hela Sollentuna och alla som besöker vår kommun, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Anläggandet av en sydlig stationsentré bedöms bidra till att både kollektivtrafik- och pendeltågstrafikandelen ökar i området. Avståndet mellan station Häggvik och södra Häggvik minskar vilket leder till en ökad tillgänglighet till pendeltåget för resenärer som vill åka till Södra Häggvik.

Till utrednings- och förberedelsesarbete för den sydliga entrén försöker Trafikverket hitta finansiering.