Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

E4 trafikplats Häggvik efter förbifartens tillkomst

Förbifart Stockholm, Häggvik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. I projektet ingår att bredda och sänka Knistavägen under E4. Trafikplats Häggvik beräknas vara en byggarbetsplats under 5–6 år och beräknas stå färdig år 2022.

Aktuellt i samband med bygget

E4 södergående, avfart Häggvik, stängs av 30 september. Det innebär att trafik mot Häggvik måste åka till Tunbergets trafikplats och vända där för att komma fram. 

Under hösten- vintern 2019 byter Trafikverket ut bullerskärmarna längs Norrvikenleden och Häggviksleden. Mer information om detta hittar du på Trafikverkets hemsida och i bilagan "Trafikverkets infoblad om  byte av bullerskärmar" på denna sida.

Under byggtiden

Trafikverket beräknar att Trafikplats Häggvik kommer vara en byggarbetsplats under 5–6 år och ska vara färdig år 2022. Under tiden bygget pågår ska lika många körfält vara öppna som idag. I Häggvik leds E4 Uppsalavägen temporärt om under byggtiden och den tillåtna hastigheten kommer att sänkas. Knistavägens passage under E4 till Järvafältet kommer under huvuddelen av byggtiden att hållas öppen så att boende i Sollentuna kan ta sig dit. Bygget av Förbifart Stockholm kommer att innebära mer buller i närheten av arbetsplatserna. Trafikverket kommer att bygga bullerskyddande skärmar och vallar för att de boende i området ska märka av bygget så lite som möjligt. I några hus kan det även bli aktuellt att byta till bullerskyddande fönster.

Trafikverket erbjuder möjligheten anmäla sig till en automatisk tjänst som förvarnar när de kommer spränga. Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida.

Publicerad: 1 oktober 2019