Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Uppdrag skapa fler bostäder

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun växer. Under de kommande tio åren ökar Sollentunas befolkning med omkring 15 000 invånare och kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra att fler bostäder byggs.

Sollentuna kommun växer. Under de kommande tio åren ökar Sollentunas befolkning med omkring 15 000 invånare och kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra att fler bostäder byggs. För att möta de kommande behoven av fler bostäder tog Kommunfullmäktige i Sollentuna, den 15 december 2016, beslut om att ge det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter.

För att frigöra finansiella resurser till nybyggnation av hyresrätter samt till investeringar i bland annat förskolor, skolor och omsorgsfastigheter säljs ett antal hyreslägenheter till aktörer som har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter och som vill vara med och ta ansvar för Sollentunas utveckling.

Ny struktur för kommunens bolag

Kommunfullmäktige i Sollentuna tog även beslut om att skapa en ny organisationsstruktur för kommunens bolag. En kommunkoncern kommer att skapas där Sollentuna Stadshus AB blir moderbolag med Sollentunahem, det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter, samt de två befintliga bolagen AB SOLOM och SEOM AB som dotterbolag. På detta sätt sänks kostnadsnivåerna för kommunen, bland annat genom sänkta hyror. Sollentunahem delas upp i två bolag. Det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter AB tar över ansvaret för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter. Sollentunahem får ett mer renodlat uppdrag och kommer att ägna sig åt att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder samtidigt som de aktivt ska bidra till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.

Sollentuna kommun äger idag, via AB Sollentunahem, omkring 90 procent av de hyreslägenheter som finns i kommunen och kommer även efter genomförda försäljningar och bygget av 1 500 nya kommunala hyreslägenheter att äga merparten av hyreslägenheterna i kommunen.

Publicerad: 18 juni 2018