Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trafikpolicy för Sollentuna kommun

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Lars Keski-Seppälä

Projektchef

Turebergs Torg 1

08-579 215 39

Gångtrafikanter ska prioriteras högst, därefter cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och sedan biltrafik

Sollentuna kommuns policy för kommunens trafik och transportsystem består av ett antal strategier där en strategi är att gångtrafikanter ska prioriteras högst, därefter cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och sedan biltrafik. Det innebär att när nya gator anläggs eller befintliga byggs om ska gående få bra med utrymme och infrastrukturen ska utformas för att underlätta för gångtrafikanter.

- Trafikpolicyn beskriver en framtid där gående, cyklister och kollektivtrafik får högre prioritet än idag. Det är ett stort skifte vi nu står inför och det är en viktig policy vi nu fattat beslut om, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

En annan strategi är att transportsystemet ska kunna användas av alla och utformas så att alla ska kunna tillgodose sig sina behov.
Vidare sätts tillgänglighet före rörlighet och en grundprincip i all stadsplanering och trafikplanering i Sollentuna är att skapa högsta möjliga tillgänglighet för våra invånare, besökare och för näringslivet.

Policyn omfattar planering, genomförande och drift som påverkar kommunens trafik- och transportsystem, den klubbades igenom under fullmäktiges sammanträde under juni 2015 och ingår i Sollentunas författningssamling.

Publicerad: 27 september 2019