Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Resvaneundersökning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Var sjätte sollentunabo funderar på, eller har som mål att, minska sitt bilresande. Det visar den första stora resvaneundersökningen som kommunen genomfört.

Nu vet vi hur sollentunaborna reser. I kommunens första stora resvaneundersökning, som gjordes under våren 2015, finns intressant statistik att ta del av. Hela 70% anser till exempel att kollektivtrafiken bör prioriteras framför biltrafik, även om det leder till nackdelar för biltrafiken. Trots det är bilen det huvudsakliga färdmedlet för merparten av sollentunabornas resor under såväl vardag som helg. Bil är det vanligaste färdmedlet oavsett hur lång resan är, även vid resor som är tre kilometer och kortare används bilen för nästan hälften av resorna.

Resultaten är ett viktigt underlag både för kommunens planering av det framtida trafiksystem och för beslut i det dagliga arbetet. Ta del av hela resvaneundersökningen längre ner på sidan.

Varför resvaneundersökning?

Öka kunskapen om resande inom Sollentuna, både mellan kommunens olika delar och till och från kommunen.

Hur ska resultatet användas?

  • Uppsättning och uppföljning av mål i olika strategiska dokument
  • Input till beslut om framtida åtgärder
  • Stöd i arbetet med målgruppsanpassade åtgärder för att främja hållbart resande, t ex kampanjer
  • Beslutsunderlag för det dagliga arbetet

Genomförande

  • Postenkät april och maj 2015
  • 4.725 invånare 16-75 år
  • Svarsfrekvens 41%
Publicerad: 19 februari 2019