Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

2013 – Edsviken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Bostadsområdet Edsviken var under 2013 fokusområde för trafiksäkerhetsarbetet. Under 2014 genomförde Sollentuna kommun de föreslagna trafiksäkerhetsåtgärderna.

Trafik- och fastighetsnämnden beslutade under hösten 2013 om både fysiska åtgärder och förändringar i arbetssätt, vilka syftar till att skapa en trygg och säker trafikmiljö i Edsviken och i Sollentuna. Merparten av åtgärderna genomfördes under 2014.

Först ut var tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna längs Edsviksvägen. Läs mer om åtgärderna i Åtgärdsförslaget.

Samtliga hushåll i området har genom ett enkätutskick fått möjlighet att bidra till arbetet. Enkäten har tillsammans med inventering av trafikmiljön och hastighets- och trafikflödesmätningar varit underlag för det fortsatta arbetet.

Publicerad: 7 oktober 2019