Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

En grafisk illustration av tidplanen. 2017 börjar arbetet med mätningar. Arbetet avslutas 2020 med utvärdering.

Tidplan för Trygg i trafiken

2018 – Helenelund

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Förbättrade gång- och cykelbanor, hastighetssäkrade korsning­ar och justerade korsningar. Det är några av de åtgärder som kommunen kommer att genomföra inom projektet Trygg i tra­fiken under 2019 i Helenelund.

Åtgärderna består både av ombyggnationer och informationsrelaterade åtgärder. Merparten av åtgärderna kommer vi att genomföra under 2019, vilka vi bedömer kommer att förbättra tryggheten i Helenelund.

Boende i Helenelund har fått möjligheten att delta på ett dialogmöte där vi diskuterat trygghets- och trafiksäkerhetsfrågor i området. De boende har även haft möjlighet att besvara en enkät om trafikmiljön vilken, tillsammans med dialogmötet och andra kartläggningar legat till grund för nulägesanalysen och påföljande åtgärder. 

Du kan hitta mer information i länksamlingen.

Publicerad: 7 oktober 2019