Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Trygg i trafiken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arbetar med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. Varje år fokuserar vi på ett par av kommunens bostadsområden. 

Inom arbetet tar trafik- och fastighetskontoret ett samlat grepp om trafiksäkerheten i området för att du som bor i området ska känna dig trygg. Det innebär att arbetet blir mer effektivt och strukturerat samt att det följer en tydlig röd tråd som ligger i linje med kommunens övriga trafiksäkerhetsarbete.

Arbetet bygger på ett stort mått av involverande av boende i området. Som en del i arbetet med att skapa en gemensam förståelse för trafiken och dess utmaningar så arbetar trafik- och fastighetskontoret aktivt med boende i Sollentuna. 

Alla har ett ansvar för säkerheten i trafiken. Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ta bort alla faror i trafiken, utan det är först när vi alla hjälps åt som vi skapar en trafiksäker miljö. 

På dessa sidor publicerar vi information om arbetet i de berörda områdena.