Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barn på cykel

Trygg i trafiken

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. I år har turen kommit till Viby och Helenelund.

Enkät

Vi vill gärna ta del av vad du som bor i Viby eller Helenelund tycker om trafikmiljön. Svara gärna på en av enkäterna nedan.  Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i Viby och helenelund. Därför är din medverkan är viktig. Vi önskar få ditt svar senast fredagen den 9 maj.

Om du inte kan fylla i enkäten via webben så kan du ringa vårt kontaktcenter på 08-579 210 00 och få enkäten hemskickad i pappersform. Sam­tliga i hushållet är välkomna att svara, dock bör den som svarar vara minst 15 år. Svaren behandlas självklart helt anonymt.

Dialogmöte i augusti

Boende i Viby och Helenelund är varmt välkomna att delta dialogmötet. På plats finns tjänstemän och politiker från trafik- och fastighetskontoret. I grupper kommer vi att diskutera vilka platser som är problematiska ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Dialogmöte Helenelund

  • 28 augusti, kl.18.00–20.30 på Helenelundskolan. 
  • Anmäl dig till: tfn@sollentuna.se. Ange ”Dialogmöte Helenelund”  i ämnesraden. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Vi bjuder på fika.

Dialogmöte Viby

  • 29 augusti, kl.18.00–20.30 på Runbacka skolor.
  • Anmäl dig till: tfn@sollentuna.se. Ange ”Dialogmöte Viby” i ämnesraden. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Vi bjuder på fika.

Kommande kartläggningar

  • 2019 Rotebro och Norra Edsberg
  • 2020  Rotsunda och Rotsunda gård

2021 är det ett uppsamlingsår.

Ökad trygghet i trafiken

I kart­­lägg­ningen ingår dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena. Resultatet kommer skickas per post, till dig som medverkat, och redovisas på denna sida.