Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vägmärke Gångfartsområde

Blomlådor på gångfartsområden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun tillåter boende längs gångfartsområden att placera ut blomlådor.

För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik med såväl grannar som arbetskamrater och övriga trafikanter i vår direkta närhet. Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten men även ett sätt att för grannar tala och samverka om trafiksäkerheten. 

Hur går man tillväga?

Om du är intresserad av att placera ut blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på din bostadsgata kontaktar du kommunen, som hjälper till med att bedöma om utplacering av blomlådor är en lämplig åtgärd på gatan eller inte. Kontaktuppgifter finns i ansökningsblanketten som du hittar på denna sida.

Observera att denna möjlighet endast finns för boende längs gator reglerade som gångfartsområde. Se vägmärket i bilden ovan.

Publicerad: 8 oktober 2019

Vi använder inte blomlådor och liknande ”lösa” hinder som farthinder. Undantag finns för gångfartsgator där boende kan ansöka om att få ställa ut blomlådor tillfälligt.