Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

snöröjning

.

Snöröjning och vinterväghållning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun ansvarar för snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser. Nedan kan du läsa mer om hur det går till.

Buss-, gång- och cykelvägar till skolor och kollektivtrafik har högsta prioritet och plogas först. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata. 

Så fungerar snöröjningen

Snöröjningen startar vid cirka 5 centimeter djup snö. 

 • Större trafikleder, gator med busstrafik och de stora gång- och cykelvägarna plogas först och saltas när det finns risk för halka.
 • Därefter plogas övrigt vägnät, gång- och cykelvägar.
 • Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid för snöröjningen. 
 • Snövallar vid till exempel övergångsställen tas bort efter plogning.
 • Trafikverket ansvarar för snöröjning av  E4 (inklusive på- och avfarter), Danderydsvägen och Norrortsleden.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor. 

Vid halka sandas eller saltas vägarna

 • Sandning av gångvägar och vägar med kollektivtrafik sker i anslutning med snöröjningen.
 • På större trafikleder, bussgator och stora cykelvägar sker saltning även förebyggande vid risk för frosthalka.

Plogning av vägar och trottoarer

På gator med två gångbanor plogas normalt enbart den sidan med gatubelysning. Gångbanan mittemot används ofta som snöupplag. Detta eftersom att snön måste läggas någonstans och den sida som är belyst bör hållas snöfri av trafiksäkerhetsskäl. 

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Vi sopsaltar stora gång- och cykelvägar för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister och gående. 
Sopsaltning innebär att snön borstas bort från cykelbanan och att salt läggs ut för att vägen ska hållas ren från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Ibland kan saltet ersättas med sand.   

Här ser du de cykelvägar som sopsaltas.

Så här kan du hjälpa till

 • Följ gällande parkeringsregler. Datumparkering gäller på de flesta gatorna i Sollentuna.
 • Beskär buskar och träd som hänger ut över vägen, så att de inte utgör ett hinder vid plogning. 
 • Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt eller sandat.
 • Om det är halkigt på eller vid din tomt är det bättre att sanda, för att minska påverkan på våra sjöar och vattendrag.
 • Skotta snön från den egna tomten till yta på tomten och inte ut på gatan.

Läs mer om de parkeringsregler om gäller i Sollentuna.

Felanmälan

Snöröjning

Felanmälan kan du lämna i formuläret nedan. Felanmälan skickas direkt till entreprenören som sköter snöröjningen.

Vid kraftigt snöfall arbetar vi för fullt med snöröjning. Under denna tid har vi inte möjlighet att besvara felanmälningar som kommer in i samma utsträckning. 

Skada orsakad av snöröjning

Skada orsakad av till exempel snöröjning alltid ska anmälas till kommunen via denna länk: 

Anmälan skickas vidare till kommunens entreprenörer som ansvarar för att återkoppla till anmälaren. Skador återställs i regel inte innan snön försvinner framåt våren.

Till sist: Tar du bilen, cyklar, går eller på annat sätt tar dig fram om det är halt, ta det försiktigt.

Senast uppdaterad 18-11-05

Publicerad: 6 november 2018