Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Logotyp säkra skolvägar

Säkra skolvägar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun arbetar aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan på ett säkert sätt. 

I projektet Säkra skolvägar har samhällsbyggnadsavdelningen ett nära samarbete med ett antal skolor där vi gemensamt arbetar med förbättringar i trafikmiljön runt skolorna och ändrade resvanor.

Gemensamt ansvarstagande

För lyckat resultat behövs engagerade rektorer, lärare och föräldrar, samt ett bra samarbete mellan skola och kommun. Viktigt är även att alla tar ett gemensamt ansvar för att nå förbättringar. Ansvarsfördelningen nedan är ett exempel på hur arbetet fördelas.

Vad görs

Trafiksäkerhetshöjande fysiska åtgärder exempelvis reglering, skyltning, belysning och beskärning.

Digitala hastighetsdisplayer som vi använder i anslutning till skolor. Displayerna mäter hastighet, räknar antal fordon och ger en varning när man kör för fort. Beroende på hur fort man kör visar displayerna olika budskap i olika färger.

Samhällsbyggnadsavdelningen analyserar uppgifterna som samlas in och använder dessa som underlag för vidare arbete. Exempelvis kan man utläsa vilken hastighetsreducering som displayen ger på sträckan. Resultat visar att bilförare i genomsnitt sänker hastigheten med fyra kilometer i timmen.

Vi hjälper till att identifiera och ta fram information om lämpliga avlämningsplatser. Vi kommer med idéer och tips på aktiviteter och tävlingar samt bistår med material och hjälp att genomföra dessa. 

Skolan genomför...

resvaneundersökning/inventering, informerar om vandrande skolbuss och avlämningsplatser regelbundet, genomför tävlingar och aktiviteter, undervisar om trafik och miljö. Skolan genomför även undersökningar och räkningar runt skolan (hastigheter och antal fordon) med hjälp av eleverna.

Föräldrar...

skjutsar så lite som möjligt, samåker, använder avlämningsplatser, samt arbetar med att aktivt uppmuntra och förenkla för förändrade resvanor.

Publicerad: 19 augusti 2019