Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sommarcykling

Cykla i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetsnämnden

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Det ska vara lätt att cykla i Sollentuna. Därför satsar vi på att utveckla cykelvägar, cykelpareringar och många snöfria cykelvägar under vintern. Målet är att Sollentuna ska utses till Sveriges bästa cykelkommun inom fem år.

Cykelplan för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun vill att fler ska cykla. I cykelplanen berättar vi vad vi ska göra för att förbättra för cyklister i Sollentuna. Dessa är:

  • Fler cykelvägar
  • Säkrare och tryggare cykelvägar
  • Högre standard året runt
  • Bättre service för cyklister
  • Fler cykelkampanjer

Fler cykelvägar

Sollentuna storsatsar på nya cykelvägar. Under de närmaste åren kommer vi att anlägga, eller bygga om, drygt 30 kilometer cykelvägar. 

Säkrare och tryggare cykelvägar

För att öka säkerheten i cykelnätet kommer cyklister i Sollentuna att få större utrymme. När vi anlägger nya cykelvägar kommer de att vara separerade från bilar och gående. Där cykelvägarna korsar bilvägar kommer passagen att vara hastighetssäkrad.

Högre standard året runt

Sollentuna kommer att förbättra driften och underhållet av cykelnätet. Vi använder snöröjningsmaskiner som är särskilt anpassade för cykelbanor. Cykelnätet kommer att prioriteras högst vad gäller snöröjning. Högre än bilvägar.

Bättre service för cyklister

Sollentuna arbetar med att förbättra cykelvägvisningen. Det är en satsning som kommer att pågå under flera år. Som komplement till vägvisningen kommer vi att sätta upp orienteringstavlor med kartor över hela cykelnätet. Vi kommer även
att fortsätta jobba med cykelparkeringar. Vid viktiga målpunkter, exempelvis pendeltågsstationer, kommer parkeringarna förses med tak, belysning, ramlåsning och luftpump.

Fler cykelkampanjer

Under de närmaste åren kommer Sollentuna att genomföra flera cykelkampanjer. Kampanjerna är ett sätt att fira cykeln och alla som cyklar.

Ta del av cykelplanen

Läs gärna cykelplanen i sin helhet. Det finns också en kortversion av cykelplanen. Se länkar nedan.


Cykelplan för Sollentuna kommun