Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tjej med cykel

Cykla i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Trafik- och fastighetsnämnden

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Det ska vara lätt att cykla i Sollentuna. Därför satsar vi på att utveckla cykelvägar, cykelparkeringar och många snöfria cykelvägar under vintern. Målet är att Sollentuna ska utses till Sveriges bästa cykelkommun inom fem år.

Cykelplan för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun vill att fler ska cykla. I cykelplanen berättar vi vad vi ska göra för att förbättra för cyklister i Sollentuna. Dessa är:

  • Fler cykelvägar
  • Säkrare och tryggare cykelvägar
  • Högre standard året runt
  • Bättre service för cyklister
  • Fler cykelkampanjer

Fler cykelvägar

Sollentuna storsatsar på nya cykelvägar. Under de närmaste åren kommer vi att anlägga, eller bygga om, drygt 30 kilometer cykelvägar. 

Säkrare och tryggare cykelvägar

För att öka säkerheten i cykelnätet kommer cyklister i Sollentuna att få större utrymme. När vi anlägger nya cykelvägar kommer de att vara separerade från bilar och gående. Där cykelvägarna korsar bilvägar kommer passagen att vara hastighetssäkrad.

Högre standard året runt

Sollentuna kommer att förbättra driften och underhållet av cykelnätet. Vi använder snöröjningsmaskiner som är särskilt anpassade för cykelbanor. Cykelnätet kommer att prioriteras högst vad gäller snöröjning. Högre än bilvägar.

Fler cykelkampanjer

Under de närmaste åren kommer Sollentuna att genomföra flera cykelkampanjer. Kampanjerna är ett sätt att fira cykeln och alla som cyklar.

Tips för arbetsgivaren

Som arbetsgivare finns det flera saker att göra för att öka andelen cyklister: 

  • Anlägg cykelparkering – gärna med tak, ramlås och belysning
  • Anlägg omklädningsrum – med dusch och torkskåp för cykelkläder
  • Erbjud cykelservice – i form av luftpumpar, verktyg, cykelvård och tjänstecyklar
  • Informera och motivera – genom kampanjer och cykelpremier.

Bättre service för cyklister

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i cykelvägvisningen. Cykelvägvisning är viktigt för att du som cyklist ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. Arbetet görs i etapper. 2015 satte vi upp drygt 150 cykeltavlor med fokus på kommunens mest trafikerade cykelstråk. Framöver kommer även lokala cykelvägar att förses med cykelskyltar.
Vi kommer även att fortsätta jobba med cykelparkeringar. Vid viktiga målpunkter, exempelvis pendeltågsstationer, kommer parkeringarna förses med tak, belysning, ramlåsning och luftpump.

Cykelmätning

Sollentuna genomför årligen cykelmätningar som visar hur cykelanvändningen utvecklas.

Som komplement till cykelmätningarna har kommunen placerat ut en cykelbarometer på Sollentunavägen vid kommungränsen till Solna. Barometern ger omedelbar återkoppling om hur många cyklister som passerar mätpunkten per dag och riktning. För att se information från cykelbarometern, följ denna länk.

Ta del av cykelplanen

Läs gärna cykelplanen i sin helhet. Det finns också en kortversion av cykelplanen. Se länkar nedan.


Cykelplan för Sollentuna kommun

 

Publicerad: 23 september 2019