Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration av uppslagen bok med verktyg

Teknisk handbok

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tagit fram en teknisk handbok som kan användas av konsulter, projektörer och personal. Syftet är att enklare kunna ställa krav på den allmänna infrastrukturen och att säkerställa en mer enhetlig standard.

Sollentuna kommun växer och nya byggprojekt tillkommer på flera platser i kommunen. För att enklare kunna ställa krav på den allmänna infrastrukturen och att säkerställa en mer enhetlig standard har kommunen nu tagit fram en teknisk handbok. Den tekniska handboken kan användas av konsulter, projektörer och personal. Den ska hållas levande och tjänstemän inom Trafik- och fastighetskontoret och Stadsbyggnadsavdelningen ska ha ett sammanhållande ansvar för revideringar.

Den tekniska handboken syftar inte till att förhindra eller försvåra nya tekniska lösningar. Om andra lösningar än de som visas i handboken kan vara tillförlitliga bör dessa övervägas. I varje enskilt fall ska dock funktionen säkerställas.  Krav gällande myndighetsutövning såsom t.ex. trafikanordningsplaner (TA-planer), schakttillstånd och transportdispenser under kapitel 3.4-6 kan rimligen ej frångås medan teknisk standard och lösning kan diskuteras.

De tre första kapitlen i handboken är allmänna och gäller alla teknikområden. Därefter anges tekniska krav för olika teknikområden i separata kapitel. Handboken ligger som bilagor på denna sida, uppdelade efter kapitel.

Innehållet i handboken ser ut så här:

  • Kapitel 1: Inledning
  • Kapitel 2: Genomförande
  • Kapitel 3: Generella 
  • Kapitel 4: Gator och vägar
  • Kapitel 5: Park
  • Kapitel 6: Dagvatten
  • Kapitel 7: Vatten- och avloppsnät
  • Kapitel 8: El- och stadsnät
  • Kapitel 9: Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Kapitel 10: Konstbyggnader
Publicerad: 25 april 2017