Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna växer

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna har ett attraktivt läge i Stockholmsregionen och kommunens invånarantal ökar snabbt. För att möta den stora efterfrågan behöver kommunen bygga nya bostäder, men även fler skolor, förskolor, LSS-boenden och idrottsanläggningar.

Sollentuna befinner sig i en expansiv tillväxtfas. Under 2015 passerade Sollentuna 70 000 invånare, vilket var flera år tidigare än beräknat. Samma år blev 731 nya bostäder i kommunen klara, den högsta siffran hittills för bostadsbyggande i Sollentuna. Målet för kommunen den närmaste 10-årsperioden är att bygga mellan 300- 500 bostäder per år.

Fram till år 2025 finns det möjlighet att bygga 6 500 nya bostäder enligt kommunens olika detaljplaner, främst i form av flerbostadshus. Utöver dessa bostäder tillkommer ytterligare ca 4 400 bostäder i den nya stadsdelen Väsjön där infrastrukturen beräknas vara helt klar 2028.

Den största tillväxten kommer främst att ske i Häggvik, Rotebro, Edsberg och Tureberg, samt  Väsjön. Genom att förtäta kring kommunens fem pendeltågsstationer är ambitionen att skapa en mer trivsam och levande stadsmiljö med bostäder, kontor och kommersiell service. 

Hur kommunen tar fram detaljplaner styrs av planprocessen enligt plan- och bygglagen för att pröva om ett förslag till användning av marken är lämpligt. Samtliga av kommunens pågående detaljplaner hittar du här: www.sollentuna.se/detaljplan  

Planprocessen består av följande faser:

I en växande kommun behövs inte bara bostäder, utan även skolor, förskolor, LSS-boenden och idrottsanläggningar. Mer information om dessa hittar du på denna sida.

Förskolor och skolor Område  Typ av projekt Skede
Eriksbergskolan förskola Helenelund Rivning och nybyggnad Program
Helenelundsskolan Helenelund Om- och tillbyggnad Färdigställt 2017
Helenelundsskolan Helenelund Klimatskydd Klart 2014
Tegelhagens skola och förskola Helenelund Rivning och nybyggnad Produktion
Tegelhagsvägen förskola Helenelund Nybyggnad  Planärende
Ersättningsskola Fågelsångsparken Tureberg Tillfällig modulskola Program
Textens Förskola Tureberg Nybyggnad Produktion
Töjnaskola och förskola Tureberg Rivning och nybyggnad Projektering
Sjörövaren förskola Sjöberg  Ombyggnad Förstudie/program
Skälbyskolan med förskola Häggvik Rivning och nybyggnad Produktion
Gärdesskolan med förskola Edsberg Rivning och nybyggnad Program
Rudbecksskolan Edsberg Utökning med 500 elever Förstudie
Rösjöskolan Edsberg  Tillbyggnad Klart 2013
Vaxmoraskolan Vaxmora Tillbyggnad Klart 2015
Väsjöskolan med förskola Väsjön Nybyggnad Genomförande
Södersätra Väsjö förskola Väsjön Nybyggnad Förstudie
Södra Väsjö förskola Väsjön Nybyggnad Förstudie
       
Idrottsanläggningar Område Typ av projekt Skede
Konstgräsplan Silverdal  Helenelund Ny anläggning Klart 2016
Konstgräs, Silverdal Helenelund Ny anläggning Förstudie
Idrottshall Tegelhagen Helenelund  Nybyggnad  Produktion
Idrottshall Töjnan  Tureberg Nybyggnad Genomförande
Friidrottshall  Tureberg Nybyggnad Klar 2016
Konstgräsplan  Sjöberg Ny anläggning Klar 2013
Häggvikshallen  Häggvik Tillbyggnad Klar 2015
Idrottshall  Edsberg Nybyggnad Produktion
Idrottshall  Väsjön Nybyggnad Genomförande
Sollentuna Ridklubb  Viby Om- och tillbyggnad  Produktion
Fotbollshall  Norrviken Nybyggnad Produktion
Sjösportcentrum  Norrviken Rivning och nybyggnad Program
Idrottshall  Rotebro  Nybyggnad Klar 2015
Överby stall  Rotebro  Om- och tillbyggnad Klar 2012
Multiplan  Rotebro  Nyanläggning Upphandling
       
LSS-boende Område Typ av projekt Skede
Servicebyggnad Väsjön Väsjön Tillfälliga paviljonger Klart 2017
Viby LSS Viby Nybyggnad Klart 2015
Nocken LSS   Nybyggnad Genomförande