Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Riktlinjer för exploateringsavtal

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Karin Sköld

Exploateringsingenjör

579 215 27

Kommunen har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och har höga ambitioner avseende stadsutvecklingens kvaliteter. Samarbetet och dialogen med de aktiva exploatörerna är en viktig del i detta arbete.

Sollentuna kommun är en del av den växande Stockholmsregionen med goda förutsättningar för utveckling av den bebyggda miljön. Kommunen har ett strategiskt läge mellan Stockholm city och Arlanda och är en viktig knutpunkt i infrastrukturnätet.

Sollentuna har idag drygt 70 000 invånare och växer med 1200 nya invånare varje år. Ett stort fokus läggs de kommande åren på den nya stadsdelen Väsjön med 3000 nya bostäder. Kommunen satsar också mycket på utveckling och förtätning i våra fem stationssamhällen. Många planprocesser pågår parallellt och dessutom finns en god planberedskap med lagakraftvunna planer som ännu inte är genomförda. Ambitionen är att det byggs ytterligare 300-500 bostäder per år.

Kommunen har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och har höga ambitioner avseende stadsutvecklingens kvaliteter. Samarbetet och dialogen med de aktiva exploatörerna är en viktig del i detta arbete. Riktlinjerna för exploateringsavtal är en del i arbetet för att förtydliga för både nya och befintliga exploatörer vilka grundförutsättningar som gäller för exploateringsprojekt i kommunen.

Riktlinjerna för exploateringsavtal är antagna av kommunfullmäktige och kommer att uppdateras vid behov. Du hittar riktlinjerna i pdf som en bilaga på denna sida!